Ett annat land, ett annat klimat, en annan kultur.
Jag har följt livet på Alexandrias och Kairos
gator.

Tillbaka